روستاهای هدف گردشگری

روستای هدف گردشگری یله گنبد

• یله گنبد روستایی است در دهستان ایلات قاقازان غربی بخش کوهین شهرستان قزوین
• فاصله این روستا تا شهر قزوین حدود ۶۵ کیلومتر می باشد که آبگرم یله گنبد در ۱۵ کیلومترى شمال روستا قرار دارد. در دل صخره های عظیم و در مختصات جغرافيايي

روستای هدف گردشگری هیر و ویار

  • هیر روستایی است در دهستان رودبار شهرستان بخش الموت غربی شهرستان قزوین
  • روستاي هیر در ۶۵ کیلومتری شمال استان قزوین و ۱۱ کیلومتری شهر رازمیان واقع شده است.

روستای هدف گردشگری منصور

• منصور روستایی است در دهستان خرقان شرقی بخش آبگرم شهرستان آوج
• روستاي منصور در در ۳۵ کیلومتر شمال غرب شهر آوج و همچنین در ۲۵ کیلومتری شمال غرب جاده اصلی قزوین- همدان واقع شده است.

روستای هدف گردشگری گرمارود

روستاي گرمارود در دهستان الموت پائين از بخش رودبار الموت (الموت شرقی) شهرستان قزوين قرار گرفته است.
روستاي گرمارود در مختصات جغرافيايي ۵۰ درجه و ۴۴ دقيقه طول شرقي و ۳۶ درجه و ۲۳ دقيقه عرض شمالي و با ارتفاع ۱۸۳۰ متر

روستای هدف گردشگری گازرخان

روستاي گازرخان از توابع بخش رودبار الموت شهرستان قزوين، با مختصات جغرافيايي ۵۰ درجه و ۳۶ دقيقه طول شرقي و ۳۶ درجه و ۲۶ دقيقه عرض شمالي، در فاصله ۱۶ کيلومتري شهر معلم کلايه و ۱۱۰ کيلومتري مرکز شهرستان واقع شده است.

روستای هدف گردشگری کلنجین

• کلنجین روستایی است در دهستان خرقان شرقی بخش آبگرم شهرستان آوج
• روستاي کلنجین در در ۷۲ کیلومتر جنوب شرقی شهر آبگرم واقع شده است.
• جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال ۹۰، برابر ۳۴۵ خانوار و ۱۲۰۵ نفر بوده است

روستای هدف گردشگری زرآباد

• زرآباد روستایی است در دهستان معلم کلایه بخش الموت شرقی شهرستان قزوین.
• فاصله این روستا تا شهر قزوین حدود ۷۵ کیلومتر می باشد.
• جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال ۹۰، برابر۱۳۵ خانوار و ۳۲۲ نفر بوده است

روستای هدف گردشگری حصار

• حصار ولیعصر روستایی است در دهستان حصار ولیعصر بخش مرکزی شهرستان آوج
• روستاي حصار ولیعصر، در ۱۵۰ کيلومتري شهر قزوین قرار دارد.
• جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال ۹۰، برابر ۲۵۸ خانوار و ۸۵۳ نفر بوده است

روستای هدف گردشگری جرندق

• جرندق روستایی است در دهستان دودانگه علیا بخش ضیاآباد شهرستان تاکستان
• این روستا در ۱۲ کيلومتري شمال شهر ضیاآباد و در فاصله ۳۷ کیلومتری شهر تاکستان قرار دارد.
• جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال

روستای هدف گردشگری توداران

• توداران روستایی است در دهستان کوهپایه شرقی بخش مرکزی شهرستان آبیک
• روستاي توداران در مسير اتوبان تهران – قزوین و ۱۱ کيلومتري روستاي بهجت‌آباد قرار گرفته است.
• جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال

روستای هدف گردشگری اویرک

• اویرک روستایی است در دهستان رودبار محمدزمانی بخش الموت غربی شهرستان قزوین

• روستاي اویرک در ۷۰کیلومتری شهر قزوین و ۳۰ کيلومتري شهر رازمیان قرار دارد.

روستای هدف گردشگری اندج

  • اندج روستایی است در دهستان الموت بالا بخش الموت شرقی شهرستان قزوین.
  • فاصله این روستا تا شهر قزوین حدود ۸۰ کیلومتر می باشد که در ۱۷ کیلومترى شهر معلم کلایه، در دل صخره های
12