• فارسی
  • English

جاذبه های طبیعی

غار ولی گشنه رود

این غار در۵ کیلومتری جنوب غربی روستای گشنه رود ازبخش رودبارشهرستان با مختصات ۵۵/۵۲/۴۹ درجه طول شرقی و ۲۰/۳۴/۳۶ درجه عرض شمالی در ارتفاع ۱۶۲۰ متری از سطح دریا قرار دارد که حدود ۲۵۰ میلیون سال قبل بر اثر انحلال

غار قلعه کرد

این غار در ۲۰کیلومتری برج های دوگانه خرقان در دهستان حصار از توابع شهر آبگرم قرار دارد و بامختصات جغرافیایی ۳۰/۵۱/۴۸ طول شرقی و ۵۴/۴۷/۳۵ عرض شمالی، ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۲۰۶۴ متر است. پس از عبور از دهانه غار و فرود از یک چاه

غار سفیدآب

این غاردر۴ کیلومتری روستای سفیدآب و در دل کوه سفید چشمه قرار دارد. ارتفاع تقریبی آن ازسطح دریا ۲۴۰۰ متر ازسطح دریا است که با مختصات ۴۲/۲۰/۵۰ درجه طول شرقی و ۴۲/۳۴/۳۶ درجه عرض شمالی برابری می کند.این غار به خاطر وجود آب بسیار

حاجت خانه آکوجان

دردامنه یکی ازکوههای نزدیک روستای آکوجان بنام« بزادشت» از ناحیه رشکین پره، غاری قرار دارد که حاجت خانه خوانده می شود.مردم محل شبهای جمعه به این غار می روند و به عبادت می پردازند. سنگهای بدنه داخل غار تمامی صیقلی شده و برروی آنها