کلیساها

کلیسای آسوریان

اين كليسا كه در خيابان طالقاني قرار دارد براي مراسم مذهبي آسوري –  كلده اي هاي مهاجري كه در قزوين سكونت داشتند به سال ۱۹۱۵ ميلادي توسط ماريوحنا پايه گذاري شده و تا اكنون پا برجا مانده است . آسوريان قزوين علاوه بر اين كليسا مدرسه

کلیسای کانتور

محــوطه نسبتا وسيــعي كه اينــك به خيابان هاي دارايي ، بوعلي و خيام محدود مي شود – شمال محله پنبه ريسه – در اواخر دوره قاجار در اختيار اتباع دولت روسيه قرار داشت. علاوه بر ساختمان كنسولگري روسيه در قزوين ، تاسيسات ديگري نظير منبع آب

کلیسای ارامنه

ساختمان كليساي فعلي ارامنه – كه ” هرپسيمه مقدس ” خوانده مي شود – در پي گسترش حضور آنان در قزوين و كوچك بودن كليساي قبلي در سال ۱۳۱۵ شمسي با همت كشيش هارويتون درميسروپيان در زمين موقوفه اي توسط هوانس بارسقيان ساخته شده