مساجد

مسجد النبی (سلطانی)

يكي از بزرگترين و با شكوه ترين مساجد ايران است كه با ۱۴۰۰۰ متر مربع مساحت از نظر گستردگي صحن و شبستان ها، شيوه معماري و استواري بنا در قزوين و ايران منحصر به فرد به شمار مي رود. براساس كتيبه ها و منابع معتبر، بنيان مسجد را بايد به وسيله

مسجد پنجه علی

از مساجد قديمي قزوين است كه در دوره صفويه به عنوان عبادتگاه اهل حرم شناخته شده، به وسيله نقبي به داخل ارگ سلطنتي راه داشته است. سنگ صيقلي مرمري كه پنجه اي بزرگ بر آن نقش بسته و بر پيشاني محراب نصب شده بود علت انتساب

مسجد سنجیده

يكي از مساجد كهن شهر است كه در محله درب ري به جاي آتشكده اي در همان محل بنا شده و تاريخ دقيق ساخت آن معلوم نيست. ولي با قراين موجود بايد آن را از آثار دوره سلجوقي دانست . با اين كه مدرسه پيوسته به مسجد كاملا“ از بين رفته و

مسجد حیدریه

اين مسجد را هم بايد از مساجد بسيار قديمي دانست كه پس از زلزله سال ۵۱۳ توسط امير خمارتاش تجديد بنا شده است. رافعي و مستوفي آن را “ جامع اصحاب ابوحنيفه ” خوانده اند و قدمت بناي نخستينش به قرن دوم هجري مي رسد. گفته مي شود پيش

مسجد جامع عتیق

اين مسجد يكي از كهن ترين و كم نظيرترين مساجد ايران به شمار مي رود كه شيوه هاي معماري و هنر ادوار مختلف را مي توان در آن به تماشا نشست.
مقصوره كهن يا طاق هاروني قديمي ترين بخش از بناي جامع عتيق قزوين است كه