دروازه ها

دروازه درب كوشك

يكی از كهن‌ترين دروازه‌هاي شهر است كه به سوي الموت، رودبار شهرستان و كوشك و شكارگاه‌هاي شمال قزوين باز مي‌شده و داراي يك ورودي با قوس و كليل و نيم دايره است. در هر طرف راهرو، دو طاق‌نما ساخته شده كه با نرمي به سوي بيرون پيش آمده

دروازه تهران قدیم

این دروازه از آثار دوره قاجاریه است. بنای دروازه آجری و دارای یک سردر اصلی و دو راه ارتباطی در طرفین است. سردر وسط، دارای عرض و ارتفاع بیشتر و قوس تیزه دار است. این دروازه هشت گلدسته دارد. ورودی اصلی آنها دارای رسمی بندی و کاسه بندی است.