برج ها

برج‌های دوگانه خرقان

در نزدیکی روستای حصار و ۳۰ کیلومتری شهر آبگرم، دو برج آرامگاهی و شکوهمند هشت ضلعی آجری با فاصله ۲۹ متر از یکدیگر وجود دارند که از شاهکارهای هنر و معماری سلجوقی و نخستین بنا با گنبد دو پوش غیر مخروطی در معماری اسلامی

برج باراجين

اين برج در چهار كيلومتري شمال قزوين ، بر ارتفاعات غربي رودخانه ارنزك ، روي سكويي هشت ضلعي كه حدود يك متر از زمين ارتفاع دارد بنا گرديده است . رج اول سنگ چين سكو با كمك سنگ ها ي صاف و تراش دار چهار گوش و بقيه از سنگ لاشه ساخته

برج های دو گانه شميران

دو برج آرامگاهي سنگي كه از معماري همانندي برخوردارند در غرب قلعه تاريخي شميران بنا شده اند كه آرامگاه كوچك و بزرگ و قلعه ساسان ناميده مي شوند . برج كوچك به قلعه نزديكتر است و بر روي تپه منفرد كم ارتفاعي قرار دارد . طول اضلاع هشت گانه

میل خرم آباد

در ۱۰كيلومتري جنوب شهرستان تاكستان روستاي خرم آباد قرار دارد كه در مركز اين روستا برج آجري استوانه اي به ارتفاع ۱۲ متر سر به آسمان افراشته است . محيط اين برج -كه تو خالي است – ۶ مترو ضخامت ديواره هاي آن ۳۵ سانتي متر مي باشد و