بازار/سراها

سرای حاج رضا

اين سرا در دو طبقه با حياطي وسيع ساخته شده كه حجره هاي بازرگانان در چهار سوي آن گسترده است. هشتي بزرگي كه داراي گنبد با شكوه وبه سقف يزدي بندي شده و كاشي هاي رنگين آراسته است در جنوب غربي بنا قرار گرفته و به زيبايي حياط افزوده است.

سرای سعدیه

اين راسته كه بازار وزير نيز خوانده مي شود در غرب مجموعه سعد السلطنه قرار گرفته و در امتداد خيابان عبيد زاكاني بر گذري قديمي منطبق شده راسته اي ارگانيك را در ميان مجموعه هاي كاملا منتظم تشكيل داده است . اين بازار از خيابان آغاز شده و پس از عبور

سرای رضوی (شاه)

سراي رضوي با سه ورودي كه به قيصريه ، بازار وزير و بازار بزازها  مي پيوندد در دو طبقه ساخته شده و در جنوب قيصريه قرار دارد . اين سرا از آثار دوره صفويه است و شاردن به تفصيل به وصف آن پرداخته است.

سرای قیصریه

بازار نسبتا بزرگي است كه از شرق به غرب در شمال مسجد النبي گسترده شده و داراي چهار در است . درِ شرقي به سراي وزير و درِ غربي به چهار سوقي باز مي شود. دو تيمچه دو طبقه سرپوشيده و سرباز در شمال و جنوب قيصريه قرار دارند كه به وسيله دو در با قيصريه

مجموعه سعدالسلطنه

بزرگترين كاروانسراي سر پوشيده و مركز تجاري داخل شهري در ايران است كه با وسعتي افزون بر ۲/۶ هكتار توسط باقر خان سعد السلطنه فرماندار قزوين در اواخر سلطنت ناصر الدين شاه قاجار ساخته شده و از سراهاي تودرتو و پيوسته به هم

سرای وزیر

در جنوب مجموعه سعدالسلطنه و مشرق قيصريه ، سرايي در دو طبقه وجود دارد كه به سراي وزير معروف است . هشتي بسيار محتشمي كه با كاربندي تزيين شده و حياط را به بازارچه وزير متصل مي كند ، زيبايي خاصي به اين سرا بخشيده است . در چهار طرف