امامزاده ها

امامزاده حسین

بقعه متبرك شاهزاده حسين فرزند بلافصل امام رضا (ع) – متوفاي ۲۰۱ هـ . ق – از قرن سوم به بعد همواره زيارتگاه مردم بوده و از همان روزگار تاكنون آرامگاه بسياري از دانشمندان، سخنوران و بزرگان شهر است. گزارش عبد الجليل قزويني در قرن ششم

پيغمبريه (چهارانبیاء)

در سمت غربي باغ فرهنگي چهلستون، بقعه اي است كه در جوار مدرسه و مسجدي از دوره صفوي قرار دارد و عالمان ديني و مردم، آنجا را آرامگاه چهارتن از پيامبران بني اسرائيل به نام هاي : سهولي، سلام، القيا و سلوم مي دانند و به “ چهار انبياء ” مي خوانند.

امامزاده اسماعیل

اين امامزاده از فرزندان امام صادق (ع) و بقعه آن از جمله بناهايي است كه در دوره قاجار تجديد ساختمان شده و از زيارتگاه هاي معتبر قزوين به شمار مي رود. دو حياط و ايوان در شمال و جنوب و يك ايوانچه در قسمت شرقي حرم مطهر و پنج رواق

آمنه خاتون

بناي اين امامزاده از آثار دوره صفوي و عبارت از كثير الاضلاعي هشت ضلعي است كه در هريك از اضلاع هشت گانه آن طاقنمايي با قوس كليل كار شده است. پوشش حرم به كمك كاربندي هاي واقع در بين قوس هاي هشت گانه صورت گرفته و سقف گنبد

زبيده خاتون

درجانب شرقي محله خيابان و ابتداي بايندركوچه زيارتگاهي است كه به زبيده خاتون شهرت دارد. بناي بقعه در جانب شرقي صحن و بناي مسجد آن در قسمت شمالي قرار دارد. حرم امامزاده چهار گوشه اي است كه به كمك فيلپوش هايي كه از كف آغاز

امامزاده اباذر

در ۱۵ كيلومتري شمال شرقي قزوين و بر فراز بلندي گسترده اي كه بر دره هاي كوهپايه و دشت مشرف است بناي كوچك و زيبايي قرار دارد كه به امامزاده اباذر معروف و از دير باز مهم تلقي شده است . ” حمد ا… مستوفي – مورخ بزرگ قرن هفتم درباره آن

امامزاده ولی ضیاء آباد

در شهر ضيا آباد ـ ۵۰ كيلو متري جنوب غربي قزوين ـ بر روي صفه طبيعي نسبتا كوتاهي بناي امامزاده ولي قرار دارد كه او را از احفاد امام موسي كاظم ( ع) مي دانند . ازاره بنا –كه طرحي مربع شكل با ابعاد تقريبي ۵۰/۹۰ متر دارد – با قطعه سنگ هاي قهوه اي

زیارتگاه هفت صندوق

در ۳۵ كيلو متري غرب تاكستان به دنبال عبور از روستاهاي حسين آباد دودانگه و جرندق به روستاي هفت صندوق مي رسيم كه با بناي زيباي زيارتگاهي جلوه گري مي كند . ممكن است اين محل همان جايي باشد كه حمد ا… مستوفي در باره اش گفته است :

امامزاده كمال ضيا آباد

بناي تمام آجري امامزاده كمال در كنار شهر ضياآباد قرار گرفته وداراي پلاني شش ضلعي است كه طول هر ضلع آن به حدود چهار متر مي رسد و از بيرون طاقنماهايي با قوس پنج و هشت دارد كه يك در ميان وسط آنها نور گيري تعبيه شده است . بر روي طرح

امامزاده علی شکرناب

در ۳۰ كيلومتري شمال شرق قزوين و در كنار گورستان قديمي روستاي شكر ناب – كه اينك از توابع شهرستان آبيك به شمار مي رود – بناي امامزاده اي قرار دارد كه از آثار قرن هشتم و نهم هجري است . گزارش مورخ بزرگ حمد ا… مستوفي در سال ۷۳۰ ه . ق

امامزاده عبدا… و فضل ا…فارسجین

بر سر راه قزوين – ابهر و در كنار شهرك فارسجين بناي آجري زيبايي از قرن ششم هجري باقي مانده كه به امامزاده عبد ا… معروف است . سردر بلندي كه در جلوي ايوان ۷/۵ متري جنوب بقعه قرار دارد زائرين را به سوي حرم دعوت مي كند . قسمت اصلي بنا عبارت