آب انبارها

آب انبار حکیم

حاج ميرزا حكيم از پزشكان قديمي قزوين در سال ۱۲۴۴آبگير بزرگي را در انتهاي بازارچه خيابان – روبروي مسجد جامع – بنا كرده كه به نام حكيم مشهور است . سردر زيباي اين آبگير كه داراي رسمي بندي است به راه شيري مي پيوندد كه در فضاي آغازين آن دو

آب انبار آقا

اين آبگير كه از آثار دوره قاجاري است در خيابان مولوي در نزديكي مسجد آقا  قرار دارد . سردر آب انبار كه مزين به كاشي معقلي و كاربندي است به راه شير سي پله اي آن مي پيوندد. مخزن كه طرح مستطيل نامنظم دارد با ديوار هايي به قطر ۲/۲۰ متر از شفته آهك

آب انبار زنانه بازار

اين آبگير توسط مرحوم حاج ملا عبدالوهاب از علماي بنام دوره قاجار قزوين در كنار مسجد سلطاني بنا شده و ورودي آن از مسگر بازار است . راه شير ۴۳ پله اي آن پوششي از طاق آهنگ دارد و فاقد تزيينات است . مخزن كه كنجايش ۲۳۵۰متر مكعب آب را داراست

آب انبار سردار (کوچک)

آبگير با شكوه ديگري توسط برادران سردار به سال ۱۲۲۹ در شمال مسجد – مدرسه سردار ساخته شده كه از نظر وسعت و ظرافت بسيار چشمگير است . مخزن پلاني مربع به ابعاد تقريبي ۲۰متر دارد كه در مركز اين مربع ستون عظيمي قرار گرفته كه اندازه جرز هر ضلع

آب انبار سردار (بزرگ)

اين آب انبار در سال ۱۲۲۷ قمري به وسيله حسين خان و حسن خان سردار در كم آب ترين محله شهر ، ساخته شده و بزرگترين آب انبار تك گنبدي ايران شناخته مي شود . ظرفيت نمادين آبگير و گنبد فيروزه اي كوچكي كه بر فراز گنبد بزرگ آجري

آب انبار ملاوردیخانی

در قسمت شمالي مسجد و مدرسه ملا ورديخان ، آبگيري است كه به گواهي كتيبه نستعليق ممتاز مرمرين آن در سال ۱۱۷۷ بنا شده و به سال ۱۲۵۱ مرمت گشته است . باني اول و دوم آن مولا ورديخان نام داشته است . خان اول معاصر كريم خان زند و خان

آب انبار مسجد جامع

كهن ترين آب انبار موجود قزوين در شمال جلو خان مسجد جامع قرار دارد كه به سال ۱۰۹۳ قمري توسط علي خان نامي يكي از اميران شاه سليمان صفوي ساخته شده است . يكي از دو گوشوار طرفين سردر آب انبار از بين رفته و از تزيينات متعارف نيز نشاني

آب انبار حاج کاظم

اين آبگير نيز در انتهاي خيابان تبريز كه يكي ازمحلات كم آب شهر است به وسيله مرحوم حاج كاظم كوزه گر به دستياري حاج اسماعيل در سال ۱۲۵۶ بنا شده و از نظر گنجايش و زيبايي كم نظير است . نماي سردر رفيع و با شكوهي كه طاق آن رسمي بندي شده