• فارسی
  • English

آب انبارها

آب انبار حاج کاظم

این آب انبار در سال ١٢٥٦ﮬ .ق بنا و زیباترین آب انبار شهر قزوین محسوب می شود. آب انبار دارای سر دری زیبا مزین به کاشی و طاق رسمی بندی و کتیبه سنگی است. راه شیر آب انبار دارای سی و سه پله، با سقفی با قوس جناقی است. از ویژگی های دیگر این آب انبار وجود دو بادگیر به ارتفاع هشت متر با تزیینات کاشیکاری است.