نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


صخره های اندج

یکی اززیباترین وسرسبزترین دره های منطقه الموت دره اندج رود است واز ارتفاعات کوه خرم ورشروع  و به روستای شهرک ختم می شود. این منطقه به لحاظ قابلیت های زیست محیطی، وجودغارهای طبیعی و نوع بافت کوه های آن، همیشه برای سکونت انسان مناسب بوده است. نام این دره و رود آن برگرفته ازعنوان روستایی بزرگ به همین نام در انتهای دره است. دراین دره وصخره های عظیم  آن که چشم هربیننده ای راخیره می کند به وضوح می توانید دانش زمین رامشاهده نمایید که ازنظرموقعیت جغرافیایی وشرایط زست محیطی به نظر می رسد درگذشته محل سکونت انسان بوده است. وجود حیوانات وحشی قابل شکار ازجمله کل، بزوخوک های وحشی احتمال زیست انسان را دراین منطقه بیشتر می کند.


دوشنبه 19 ارديبهشت 1390
15:22:36 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT