نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


گرمابه حاج محمد رحیم(صفا)

گرمابه حاج محمد رحیم معروف به گرمابه صفا در سال ١٢٥٩ ﮬ . ق توسط  حاجی عبدالله تبریزی برای خاندان امینی بنا شد این گرمابه دارای دو بخش مجزای زنانه و مردانه است که ورودی بخش آقایان به خیابان مولوی باز می شد و در اثر احداث راه سر در آن تخریب و کور شده است ورودی بخش زنانه به کوچه باز می شود هر دو قسمت دارای سربینه و گرمخانه است ولی این فضاها در قسمت مردانه دارای وسعت بیشتر و معماری پیچیده تر و زیباتر است. بخش مردانه همچنین دارای چهار حوض ( چال حوض ) نیز است. تقریبا فضاهای این گرمابه با انواع مختلف رسمی بندی تزیین شده است.


سه شنبه 27 ارديبهشت 1390
08:09:28 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT