نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


مناقصه ها ومزایده ها > مناقصه
مناقصه
چهارشنبه 11 اسفند 1395
آگهی مناقصه
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی(نظافتی)
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریاستان قزوین درنظر دارد انجام پروژه واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی(نظافتی) را از محل اعتبارات جاری مطابق جدول مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
چهارشنبه 11 اسفند 1395
آگهی مناقصه
واگذاری خدمات اطلاع رسانی گردشگری (راهنمایان بناهای تاریخی)
 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریاستان قزوین درنظر دارد انجام پروژه واگذاری خدمات اطلاع‌رسانی گردشگری (راهنمایان بناهای تاریخی) را از محل اعتبارات عمرانی مطابق جدول مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
چهارشنبه 11 اسفند 1395
آگهی مناقصه
واگذاری نگهداری و خدمات فضاهای سبز محوطه های تاریخی
 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریاستان قزوین درنظر دارد انجام پروژه واگذاری نگه‌داری و خدمات فضاهای سبز محوطه‌های تاریخی را از محل اعتبارات عمرانی مطابق جدول مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
پنجشنبه 25 آذر 1395
آگهی مناقصه
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار (مرحله دوم)، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به استناد صورتجلسه کمیته واگذاریهای استان، پروژه های ذیل را برابر ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق انتشار فراخوان واگذار می نماید.
پنجشنبه 4 آذر 1395
آگهی مناقصه
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به استناد صورتجلسه کمیته واگذاریهای استان، پروژه های ذیل را برابر ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق انتشار فراخوان واگذار می نماید.
چهارشنبه 12 اسفند 1394
آگهی مناقصه
واگذاری نگهداری و خدمات فضاهای سبز محوطه های تاریخی
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریاستان قزوین درنظر دارد انجام پروژه واگذاری نگهداری و خدمات فضاهای سبز محوطه‌های تاریخی را از محل اعتبارات عمرانی مطابق جدول مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
چهارشنبه 12 اسفند 1394
آگهی مناقصه
واگذاری پروژه خدمات اطلاع رسانی گردشگری ( راهنمایان بناهای تاریخی)
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریاستان قزوین درنظر دارد انجام پروژه واگذاری خدمات اطلاع رسانی گردشگری(راهنمایان بناهای تاریخی) را از محل اعتبارات عمرانی مطابق جدول مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
چهارشنبه 12 اسفند 1394
آگهی مناقصه
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی (نظافتی)
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریاستان قزوین درنظر دارد انجام پروژه واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی(نظافتی) را از محل اعتبارات جاری مطابق جدول مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
چهارشنبه 12 اسفند 1394
آگهی مناقصه
واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین درنظر دارد انجام پروژه واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل را از محل اعتبارات جاری مطابق جدول مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
سه شنبه 25 فروردين 1394
آگهی مناقصه شماره 115
واگذاری خدمات اطلاع رسانی گردشگری ( راهنمایان بناهای تاریخی )

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین درنظر دارد انجام پروژه واگذاری خدمات اطلاع رسانی گردشگری(راهنمایان بناهای تاریخی) را از محل اعتبارات عمرانی مطابق  مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

دوشنبه 12 خرداد 1393
آگهی مناقصه شماره 114
آگهی مناقصه

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریاستان قزوین  درنظر دارد انجام عملیات خرید1000 عدد نیم نیوجرسی با (چهار طرف رنگ زرد و حک کردن لوگوی سازمان و اخطاریه با رنگ متفاوت طبق شابلون) را از محل اعتبارات عمرانی مطابق مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

دوشنبه 13 خرداد 1392
آگهی مناقصه
کمپ گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریاستان قزوین  درنظر دارد انجام عملیات تکمیل قسمتی از کمپ گردشگری را از محل اعتبارات عمرانی مطابق جدول مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ 92/3/20 از ساعت 7/30 الی 14 با در دست داشتن درخواست کتبی به آدرس خیابان شهید بابایی- خیابان صنایع دستی  اداره کل مراجعه نمائید.

مبلغ برآورد: 1/007/100/000   ریال  
میزان سپرده: 10/000/000 ریال
مدت پیمان: 25 روز
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نوع اعتبار:  عمرانی

ضمناً پیشنهادات می بایست تا شنبه مورخ 92/4/1 تحویل گردد.


 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT