کارت شناسایی هنرمندان

این مجوز در راستای ساماندهی و شناسایی فعالین و شاغلین حرفه و مشاغل مرتبط با صنایع دستی اعم از: فعالان ، فارغ التحصیلان دانشگاهی،  شاغلین دستگاهها در رشته های مرتبط با حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی  پیشکسوتان صنایع دستی (فاقد مجوز ) و شاغلین فعال در کارگاهها ی تولیدی دارای مجوز صادر می شود.

       مدارک مورد نیاز صدور وتمدید کارت شناسایی     

 • تصویر تمام صفحات شناسنامه + اصل مدارک جهت انطباق
 • تصویر کارت ملی
 • تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
 • ۲قطعه عکس ۴/۳ مربوط به سال جاری
 • تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط در رشته های صنایع دستی و هنر های سنتی از دانشگاههای معتبر و مورد تایید وزارت علوم یا مدرک درجه هنری یا گواهی مهارت از سازمان فنی وحرفه ای
 • تصویر گواهی اشتغال به کار و حسن انجام کار از یکی از کارگاه های صنایع دستی دارای پروانه تولید کارگاهی برای شاغلین و فعالین صنایع دستی الزامی است.
 • تصویر سابقه فعالیت اعم از سابقه بیمه تامین اجتماعی یا تایید کارفرما برای فعالین در کارگاه های تولیدی صنایع دستی الزامی است.
 • تمدید کارت شناسایی منوط به بازدید مجدد و استمرار فعالیت یا تاییدیه کارفرما برای شاغلین در کارگاه های تولیدی دارای اعتبار مجوز پروانه تولید کارگاهی می باشد.

پروانه تولید انفرادی

این مجوز برای افرادی صادر می شود که دارای مهارت وتخصص در رشته مورد فعالیت هستند و به صورت مستمر تولید دارند.

مدارک مورد نیاز صدور پروانه انفرادی

اسکن یک قطعه عكس ۴*۳ – سندمالكيت يا اجاره نامه به نام شخصيت حقيقي –   ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل یا کارت پایان خدمت -کارت ملی- تمام صفحات شناسنامه- مدرک تحصیلی فرم تعهد و بازدید در صورت دارا بودن گواهی فنی و حرفه ای ویا نشان ملی در رشته مورد فعالیت.

پروانه تولید کارگاهی

این مجوز  برای افرادی صادر می شود که دارای مهارت لازم در رشته مورد فعالیت باشند ودارای فضایی مستقل کارگاهی دارای فعالیت گروهی و برای حدالقل یک تا سه نفر اشتغال زایی کرده باشند.

مدارك لازم به منظور صدور پروانه توليد كارگاهي                                                                                             

 • اسکن مدارک
 • تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی
 • کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( براي آقايان )
 • اسکن ۱ قطعه عکس ۴×۳ مربوط به سال جاری
 • آخرین مدرک تحصیلی یا مدرک درجه هنری و یا گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار یاکارگر ماهر از محل کار سابق.
 • مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا
 • سند مالکیت و بنجاق یا اجاره نامه رسمي به نام متقاضي
 • تعهد نامه عدم اشتغال (در صورتی که متقاضی در سازمان‌هاى دولتى و يا هر شغل ديگرى که مانع از فعاليت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید ویا دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد ارائه مدارک مدیر فنی و یا استادکار با توجه به شرایط اعلام شده در این دستورالعمل الزامی است .)

۹    – ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه براي متقاضي داراي سابقه توليد قبلي الزامي است

۱۰-  اسکن اصل اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)

روزنامه رسمی (شخصیت حقوقی)

۱۱-گزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

جواز تاسیس کارگاه

این مجوز برای افرادی که قصد احداث، راه اندازی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید، اشتغال و توسعه دارند به مدت شش ماه صادر می شود تا در صورت تکمیل ظرفیت های موجود تبدیل به پروانه گروهی (کارگاهی) گردد.

مدارك مورد نياز صدور جواز تاسیس                                                                                                                      

 • تکمیل فرم تقاضا نامه
 • اصل تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی
 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( براي آقايان )
 • تعداد ۱ قطعه عکس ۴×۳ مربوط به سال جاری
 • اصل آخرین مدرک تحصیلی ویا مدرک درجه هنری و یا گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار و یاکارگر ماهر از محل کار سابق با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است.
 • مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا
 • اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمي به نام متقاضي

( ارائه گواهی کتبی از شرکت شهرک های صنعتی برای متقاضی زمین از شرکت مذکور در رشته ­هایی که آلودگی زیست محیطی دارند الزامی است.)

 • اصل اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)
 • روزنامه رسمی (شخصیت حقوقی)
 • گزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)