پروانه تولید کارگاهی

این مجوز  برای افرادی صادر می شود که دارای مهارت لازم در رشته مورد فعالیت باشند ودارای فضایی مستقل کارگاهی دارای فعالیت گروهی و برای حدالقل یک تا سه نفر اشتغال زایی کرده باشند.

مدارك لازم به منظور صدور پروانه توليد كارگاهي                                                                                            

 • اسکن مدارک
 • تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی
 • کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( براي آقايان )
 • اسکن ۱ قطعه عکس ۴×۳ مربوط به سال جاری
 • آخرین مدرک تحصیلی یا مدرک درجه هنری و یا گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار یاکارگر ماهر از محل کار سابق.
 • مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا
 • سند مالکیت و بنجاق یا اجاره نامه رسمي به نام متقاضي
 • تعهد نامه عدم اشتغال (در صورتی که متقاضی در سازمان‌هاى دولتى و يا هر شغل ديگرى که مانع از فعاليت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید ویا دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد ارائه مدارک مدیر فنی و یا استادکار با توجه به شرایط اعلام شده در این دستورالعمل الزامی است .)
 • ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه براي متقاضي داراي سابقه توليد قبلي الزامي است
 • اسکن اصل اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)
 • روزنامه رسمی (شخصیت حقوقی)
 • گزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)