پروانه تولید انفرادی

این مجوز برای افرادی صادر می شود که دارای مهارت وتخصص در رشته مورد فعالیت هستند و به صورت مستمر تولید دارند.

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه انفرادی

  • اسکن یک قطعه عكس ۴*۳
  • سندمالكيت يا اجاره نامه به نام شخصيت حقيقي
  • ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل یا کارت پایان خدمت
  • کارت ملی
  • تمام صفحات شناسنامه
  • مدرک تحصیلی، فرم تعهد و بازدید در صورت دارا بودن گواهی فنی و حرفه ای و یا نشان ملی در رشته مورد فعالیت.