نمایشگاه های صنایع دستی

شرایط حضور در نمایشگاههای صنایع دستی:

  • دارا بودن یکی از مجوزهای سه گانه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری-کارت شناسایی، پروانه تولید انفرادی، پروانه تولید کارگاهی
  • ارائه  آثار صنایع دستی با کیفیت و مرتبط با مجوز فعالیت در نمایشگاه
  • رعایت کامل شرایط و ضوابط اعلام شده برای هر نمایشگاه
  • تایید معاونت صنایع دستی

 

نحوه اطلاع رسانی نمایشگاهها:

  • مراجعه متقاضی به واحد بازرگانی و ثبت تقاضا جهت شرکت در نمایشگاههای درخواستی
  • عضویت در کانال اطلاع رسانی واحد بازرگانی به آدرس   hcq96bazargani@
  • کسب اخبار نمایشگاهی از طریق سایت این اداره کل

 

 دانلود لیست مراکز تولیدی فعال و فروشگاه های صنایع دستی