نقشه سایت

صفحه اصلی

درباره سازمان

تماس با سازمان

حوزه ریاست

 • مدیر کل
 • حراست
 • ذیحساب و امور مالی
 • روابط عمومی
 • امور حقوقی و املاک

معاونت مدیریت و پشتیبانی

 • معاونت در یک نگاه
 • شرح وظایف

معاونت سرمایه گذاری

 • معاونت در یک نگاه
 • شرح وظایف
 • مناطق نمونه گردشگری
 • پروژه های عمرانی
 • تسهیلات بانی
 • دستور العمل ها و قوانین

معاونت میراث فرهنگی

 • معاونت در یک نگاه
 • شرح وظایف

معاونت صنایع دستی

 • معاونت در یک نگاه
 • شرح وظایف
 • پروانه های صنایع دستی
 • نمایشگاه ها
 • امور هنرمندان
 • تسهیلات

معاونت گردشگری

 • معاونت در یک نگاه
 • شرح وظایف
 • بخشنامه ها/دستورالعملها
 • احکام انظباطی
 • انجمن های صنفی
 • امور دفاتر خدمات مسافرتی/گردشگری
 • امور تاسیسات گردشگری
 • ستاد اجرایی خدمات سفر