موقعیت جغرافیایی و اقلیم

استان قزوين كه در حوزه مركزي ايران با مساحتي معادل ۱۵۸۲۱ كيلومتر مربع بين ۴۸ درجه و ۴۵ دقيقه تا ۵۰ درجه و ۵۰ دقيقه طول شرقي و ۳۵ درجه و ۳۷ دقيقه تا ۳۶ درجه و ۴۵ دقيقه عرض شمالي قرار دارد از شمال به استان هاي مازندران و گيلان ، از غرب به استان هاي همدان و زنجان ، از جنوب به استان مركزي و از شرق به استان تهران محدود مي شود . سلسه جبال البرز مركزي و كوه هاي رامند و خرقان از سه جهت استان را فرا گرفته و دشت گسترده اي را به وجود آورده اند كه از شمال به جنوب ۷۵ كيلومتر و از شرق به غرب حدود ۹۵ كيلو متر است .
ارتفاعات شمال استان به بيش از ۴۰۰۰متر و جنوب غربي به ۲۷۰۰ متر از سطح دريا مي رسد و كوه هاي معروف آن سيالان ، شاه البرز ، خشچال ، سفيد كوه ، شجاع الدين ، اله تره ،رامند ، آق داغ ، خرقان ، ساري داغ ، سلطان پير، سياه كوه و… هستند كه سيالان با ۴۱۷۵ وشاه البرز با ۴۰۵۶ متر بلندتر از ديگرانند . محدوده مركزي و شرق استان كه دشت پهناور قزوين را تشكيل داده داراي شيبي است كه از شمال غرب به جنوب شرق امتداد يافته و در پايين ترين نقطه ۱۱۳۰ متر است . كمترين نقطه استان از سطح دريا با ۳۰۰ متر در منطقه تارم سفلي و كناره هاي درياچه سد سفيد رود واقع شده كه تفاوت آشكاري را از نظر توپوگرافي به وجود آورده است.

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها