معاونت میراث فرهنگی در یک نگاه

جناب آقای محسن شیخ الاسلامی

سمت: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین

شماره تماس دفتر: ۳۳۶۸۵۰۲۵-۰۲۸

 

 

 

 

شرح وظایف:

 • سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص حفاظت ، مرمت و احیاء،بناها، محوطه  ها و بافت های تاریخی بر اساس سیاست های کلی سازمان و ضوابط و قوانین و منشورهای موجود
 • نظارت مستمر و موثر بر روند اجرایی پروژه های مرمت و احیاء آثار تاریخی
 • برنامه ریزی به منظور شناسایی آثار و بافت های ارزشمند فرهنگی و تاریخی و پیشنهاد ثبت در آثار تاریخی کشور
 • تدوین ضوابط مرتبط با حفاظت از بافت های تاریخی نظیر تدوین ضوابط  حریم آثار و ضوابط تعمیر و تغییر و هرگونه عملیات عمرانی در محدوده بافت های تاریخی
 • نظارت بر اجرای ضوابط ساخت و ساز در حریم و محدوده های آثار فرهنگی تاریخی
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تجهیز و توسعه موزه ها و نظارت بر عملکرد موزه های موجود
 • نظارت و اجرای کلیه طرح های مرتبط با پژوهش و کاوش های باستان شناسی در سطح استان
 • تهیه طرح های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه ی عملیات حفاظت و مرمت آثار تاریخی غیر منقول از قبیل طرح های مرمت و احیا
 • شناسایی، مستند سازی و تهیه لیست های مربوط به کلیه اشیای تاریخی فرهنگی منقول و حفاظت و مرمت اینگونه آثار
 • بررسی و تایید کلیه طرحهای مرتبط با حوزه حفاظت و مرمت و احیای آثار تاریخی استان در قالب برگزاری شورای فنی استان
 • کنترل و نظارت بر عملکرد پایگاه های میراث فرهنگی در سطح استان اعم از پایگاههای در سطح استانی و ملی