معاونت توسعه مدیریت در یک نگاه

جناب آقای محمد نوروزی

سمت: معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین

شماره تماس با دفتر: ۳۳۶۸۵۰۳۱-۰۲۸

 

 

شرح وظایف معاونت

 • راهبری ، هدایت و ایجاد زمینه های لازم به منظور تحقیق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات ،ساختار و تشکیلات روشهای انجام کار آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سویی سازمان مرکزی
 • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان استان با همکاری و مشارکت واحدهای زیربط
 • توزیع و  تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان استان و نظارت بر اجرای آنها
 • برنامه ریزی و تأمین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محل های مختلف
 • برنامه ریزی برای تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان و پایگاه های اطلاع رسانی
 • نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مثتمر برنامه‌های آموزشی
 • نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار،طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف سازمان استان در چهارچوب نظام های مصوب و ابلاغی
 • پیش بینی راه های توسعه و رفاه فعالیت‌های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارائه پیشنهاد به سازمان مرکزی
 • نظارت بر حسن  جریان اداری و مالی سازمان استان به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیت ها
 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان سازمان استان و ارائه نتایج به سازمان مرکزی
 • بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
 • نظارت و مراقبت در کلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط