مدیر کل

جناب آقای محمدعلی حضرتی ها

سمت: مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین

تلفن تماس دفتر: ۳۳۶۸۵۰۰۱-۰۲۸