فراخوان چهارمین جشنواره مشارکت ملی گردشگری با رویکرد میهمان نوازی

با استعانت از درگاه ایزد متعال و به پشتوانه تجربه سه دوره برگزاری جشنواره مشارکت ملی گردشگری و استقبال آحاد مردم به منظور افزایش آگاهی بیشتر جامعه از اهمیت و ارزشهای فرهنگی، ، عزیزمان و همراهی هنرمندان و هنر دوستان گرامی معاونت ، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صنعت گردشگری و نیز افزایش مشارکت و همکاری مردمی در خلق ایدهها و تفکرات نوین چهارمین دوره این جشنواره را با رویکرد میهمان نوازی و با بهره ، گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیری از ظرفیتها و ویژگیهای فرهنگی ایران اسلامی در ایجاد ارتباطات اجتماعی و پاسداری از ارزشهای اجتماعی، با همکاری سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی و فعالان مردمی در حوزه گردشگری برگزار می نماید.

این جشنواره تا ۳۱ شهریور ماه تمدید شد.

جهت دانلود فایل فراخوان کلیک کنید