روابط عمومی

 • برقراری ارتباط با رسانه های گروهی به منظور انعکاس و تشریح فعالیتهای سازمان
 • فراهم آوردن مقدمات لازم برای انجام مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی مقامات سازمان با خبرنگاران داخلی و خارجی
 • انجام اقدامات لازم در جهت تنظیم روابط سازمان با مردم
 • تهیه طرح ها برنامههای تبلیغاتی و اجرائی
 • انجام کلیه امور مطبوعاتی و انتشاراتی مربوط به روابط عمومی نظیر، تهیه، تدوین و تکثیر کلیه نشریات و خبری برای مخاطبان داخل و خارج سازمان استان
 • تهیه گزارشات و متون مورد نیاز به ریاست سازمان در انجام مصاحبه و سخنرانی و سمینار ها با همکاری واحدهای ذیربط
 • پاسخ گویی به پیشنهاد ها، انتقادات،. نظرات و خواسته های مردم
 • انجام کلیه امور مربوط به خطاطی طراحی و تهیه نمودارها و پلاکاردهای مختلف از طریق عوامل اجرایی
 • انجام تشریفات لازم به هنگام برگزاری سمینارها یا دعوت از میهمانان خارجی و داخلی
 • تهیه و اجرای برنامه های مربوط به بزرگداشت مناسبت های مذهبی ملی و انقلاب اسلامی
 • همکاری با دفتر ریاست سازمان جهت برنامه ریزی و تنظیم سفرها
 • تنظیم و اجرای برنامه های بازدید میهمانان داخلی و خارجی از دستاوردهای فرهنگی و هنری استان
 • شناسایی سازمان ها و مجامع بین المللی در زمینههای مرتبط با وظایف و فعالیتهای سازمان و ایجاد ارتباط با آنها
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط