• فارسی
  • English

دانلود فایل صوتی سخنرانی همایش ملی توسعه پایدار شهری

دسترسی به لینک دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ، مهندس سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه باستان شناسی کشور ، دکتر مهدی حجت رئیس موسسه ایکوموس ایران و اولین رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور ، محمد علی حضرتی مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین ،دکتر فرهاد احمدی و دکتر محسن امامی اساتید برجسته دانشگاه در زمینه معماری، شهرسازی و گردشگری در همایش ملی توسعه پایدار شهری ، در سایت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به آدرس qchto.ir امکان پذیر است .