دانلود فایل صوتی سخنرانی همایش ملی توسعه پایدار شهری

دسترسی به لینک دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ، مهندس سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه باستان شناسی کشور ، دکتر مهدی حجت رئیس موسسه ایکوموس ایران و اولین رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور ، محمد علی حضرتی مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین ،دکتر فرهاد احمدی و دکتر محسن امامی اساتید برجسته دانشگاه در زمینه معماری، شهرسازی و گردشگری در همایش ملی توسعه پایدار شهری ، در سایت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به آدرس qchto.ir امکان پذیر است.

سخنرانی آقای دکتر حناچی

سخنرانی آقای مهندس سید محمد بهشتی

سخنرانی آقای محمدعلی حضرتی ها

سخنرانی آقای دکتر مهدی حجت

سخنرانی آقای دکتر فرهاد احمدی

سخنرانی آقای دکتر محسن امامی

سخنرانی آقای دکتر رحمانی موحد