حوزه آموزش، توسعه و ترویج

برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای شاغلان صنایع دستی به منظور ارتقاء دانش آنها

برنامه ریزی به منظور نیازسنجی مستمر  قبل از برگزاری دوره های آموزشی

همکاری و هماهنگی با دستگاه های ذیربط و مراکز آموزشی به منظور تدوین سرفصل دروس و استانداردهای آموزشی

همکاری با ارگان ها و سازمان ها در قالب تفاهم نامه به مظور ارتقاء کمی و کیف و توسعه رشته های مختلف صنایع دستی

معرفی رشته های صنایع دستی از طریق تولید بروشور، فیلم مستند، عکس های تخصصی و برپایی جشنواره ها

اعطای نشان ملی مرغوبیت کالا، ثبت میراث ناملموس و …

طراحی و نمونه سازی محصولات صنایع دستی

تلاش در جهت ترویج و احیای هنرهای در حال فراموشی و از یاد رفته

دوره های آموزشی عمومی صنایع دستی که به دو صورت کوتاه مدت(عمومی) و ویژه شاغلان صنایع دستی تقسیم می شود.

آموزش عمومی(کوتاه مدت)

دوره های آموزشی عمومی صنایع دستی در سه دوره مقدماتی، پیشرفته و به آموزی در مراکز آموزشی تحت پوشش صنایع دستی و طبق تقویم آموزشی و بر اساس نیاز سنجی برگزار می شوند.

این دوره ها بر اساس استاندارد آموزشی برگزار می شوند و در پایان دوره پس از برگزاری آزمون به دو صورت تئوری و عملی گواهینامه مهارتهای کوتاه مدت برای هنرآموختگان صادر می شود.

این دوره ها به صورت فصلی و  پس از طی  مراحل ثبت نام اجرا می شوند.

آموزش شاغلان صنایع دستی

این دوره ها ویژه فعالان و شاغلان حرف صنایع دستی به منظور ارتقاء سطح کیفی تولیدات و مهارت هنرمندان و صنعتگران برگزار می شوند. پس از پایان دوره برای شرکت کنندگان گواهینامه صادر می شود.