• فارسی
  • English

جشن زیتون

استان قزوین پس از استان گیلان دومین تولید کننده زیتون در سطح وسیع می باشد لذا جشن زیتون در هنگام برداشت این محصول در این منطقه رواج دارد. معمولا کشاورزان از اوایل مهر شروع به چیدن زیتون می کنند و به دلیل فراوانی آن تا اواخر این ماه به طول می انجامد.