تماس با اداره کل

آدرس: قزوین، خیابان شهید بابایی، کوچه صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین
تلفن: ۰۲۸۳۳۶۷۹۹۷۳/۵
فاکس:۰۲۸۳۳۶۸۵۰۲۷
آدرس ایمیل: Info@qchto.ir