بیمه صنعتگران صنایع دستی

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت تعاون و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ ه‍ـ   مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) ـ مصوب ۱۳۸۸ـ را تصويب نمودند.

مدارک لازم جهت بهره مندی از بیمه صنایع دستی :

۱-دارا بودن یکی از مجوزهای صنایع دستی-پروانه تولید انفرادی،پروانه تولید کارگاهی(زیر ۵ نفر)- از این اداره کل

۲-دارا بودن گواهی مهارت از سازمان فنی و حرفه ای کشور-مرتبط با مجوز فعالیت ذکر شده در  بند ۱

۳-معرفی از اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به یکی از شعبات بیمه (در صورت تایید کمیته فنی کارشناسان صنایع دستی این اداره کل)