امور پژوهشی

به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور و بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون الحاق، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین سالانه انجام طرح های علمی و پژوهشی مختلف مرتبط با این سه حوزه را در دستور کار قرار می دهد. فرایند دریافت و انجام طرح های پژوهشی و علمی به شرح زیر است:

  • دریافت طرح های علمی-پژوهشی در راستای موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که مطالعاتی و یا عملیاتی باشند.
  • بررسی طرح های پژوهشی ارسالی به این اداره کل توسط کارشناس پژوهش جهت ارسال به دفتر مدیر کل محترم
  • مطالعه و بررسی طرح ها توسط مدیرکل و معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره کل استان قزوین
  • ارسال و بارگذاری فایل طرح پیشنهادی پس از تأیید مدیریت و معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی در سامانه سمات(سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ملی) توسط کارشناس پژوهش

بررسی و تأیید طرح توسط شورای عالی عتف (شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری)، دریافت کدرهگیری و اختصاص بودجه پس از طی نمودن کلیه مراحل تصویب طرح