ارتباط با ریاست

جهت ارتباط با ریاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن تماس: ۳۳۶۸۵۰۰۱-۰۲۸