ارتباط با حراست

جهت برقراری ارتباط با حراست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

شماره تماس: ۳۳۶۸۵۰۳۵-۰۲۸ و ۳۳۶۸۸۵۵۵-۰۲۸ داخلی ۳۰۷

فاکس: ۳۳۶۹۲۲۷۴-۰۲۸