آموزش

شرایط شرکت در دوره های آموزشی :

آموزش عمومی(کوتاه مدت):

۱-مهلت ثبت نام هر ترم آموزشی ۱۰ روز و نیمه دوم ماه آخر فصل قبل از شروع ترم مد نظر می باشد.

۲-شرایط سنی متقاضیان در گروه سنی بزرگسال ۱۴ سال به بالا می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره های عمومی

  • واریز شهریه
  • اصل و کپی شناسنامه (کلیه صفحات، یک سری)
  •  اصل وکپی کارت ملی پشت و رو (یک برگ)
  •  عکس ۳*۴ یک قطعه (با رعایت شئو نات)
  •  مبلغ۳۰،۰۰۰ریال بنام خدمات آموزشی-فرهنگی۲۱۷۲۶۲۳۳۰۵۰۰۲بانک ملی)بابت صدورگواهی پایان دوره آموزش)
  •  تکمیل فرم ثبت نام و تعهد 

آموزش شاغلان صنایع دستی:

۱-ثبت نام از مربیان، هنرمندان و صنعتگران رشته های تخصصی و بر اساس نیاز سنجی سالیانه انجام می شود.

۲-شرایط ثبت نام متناسب با نوع دوره و نیاز سنجی متفاوت است و حداقل ده روز قبل از برگزاری از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

مدارک مورد نیاز ثبت نام دوره های آموزشی ویژه شاغلان صنایع دستی

-اصل و کپی شناسنامه (کلیه صفحات یک سری)

-اصل و کپی کارت ملی پشت و رو(یک برگ)

-عکس ۳*۴ جدید یک قطعه ( با رعایت شئونات)

-تکمیل فرم ثبت نام

-واریز مبلغ صدور گواهی به نام خدمات آموزشی-فرهنگی ۲۱۷۲۶۲۳۳۰۵۰۰۲ بانک ملی (بابت صدور گواهی پایان دوره آموزش)

 

لینکها:

– فهرست آدرس و رشته های مراکز آموزشی استان قزوین

– نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت آموزش عمومی

-مدارک مورد نیاز

-فهرست رشته های آموزشی و محل برگزاری آموزش ویژه شاغلان صنایع دستی

– نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت آموزش ویژه شاغلان

– مدارک مورد نیاز

 

فرم ها:

فرم ثبت نام آموزش عمومی

فرم ثبت نام آموزش شاغلان